Майката

„В очите на партньора търсим очите на майката“ – Берт Хелингер. Селекция аудио медитации за работа с бивш партньор и прекъснато движение към майката.

Всеки има бивши взаимоотношения, които по един или друг начин имат отражение в живота ни, дори и да не си даваме сметка за това. Много

повече >>