Отхвърляне, срам, изоставяне и гняв

Неврозата – патология на чувствата и цената на първичната болка – Артур Янов – Част 2

Неврозата не започва в момента, в който детето за първи път потискасвое чувство, но тогава започва невротичният процес. Детето изключвасвоите функции поетапно. Всяко потискане и

повече >>

Какво е любовта?

Въпрос, който изглежда така простичък за нашия балкански нрав, който знае всичко – от популацията на колорадския бръмбар, че чак до черните дупки и преражданията

повече >>
Унижена жена снимка

Когато си унижен…

Унижението „Да погледнем заедно какво означава думата „унижение“: действие да се почувстваш принизен, да се принизиш или да принизиш някого другиго оскърбително. Синонимите на тази

повече >>
Снимка на изоставено дете

Как се чувстваш когато те изоставят?

„Да изоставиш някого, означава да го напуснеш, да го оставиш, да не искаш да се занимаваш с него. Много хора бъркат отхвърлянето и изоставянето. Да погледнем заедно разликата. Ако в една двойка, например, единият от партньорите реши да отхвърли другия, той го отблъсква, за да не е повече до него. Ако обаче реши да го изостави, той го напуска, отива си, за да се отдалечи временно или завинаги.

повече >>
Снимка на изоставено момиче

Чувстваш ли се отхвърлен?

На много хора им е трудно да направят разлика между отхвърлям и изоставям. Да изоставиш някого, означава да се отдалечиш от него заради нещо друго или някого другиго, докато да отхвърлиш някого, означава да го отблъснеш, да не искаш да бъде до теб или да присъства в живота ти. Този, който отхвърля, използва израза „не искам“, докато този, който изоставя, казва по-скоро: „Не мога“.

повече >>