Изневяра и Предателство

Новото поколение осъзнатост е тук. Стани част от бъдещето!

Създадох приложението ДНК-Любов с много любов, любов от моето семейство към мен, любов от мен към мен самият и не на последно място с голяма грижа и любов към теб, защото всяко едно знание, което е в полза на човека е за него и само и единствено за него. За да му служи и да прави живота на всеки, на семействата и най-вече на децата много по-красив, удовлетворяващ, осъзнат, спокоен и с доверие към една по-голяма сила, силата да продължим живота.

повече >>

Какво е любовта?

Въпрос, който изглежда така простичък за нашия балкански нрав, който знае всичко – от популацията на колорадския бръмбар, че чак до черните дупки и преражданията

повече >>
Предателство снимка

Отново ли те предадоха?

„Можеш да предадеш някого или да преживееш предателство по много начини. Според речника „предавам“ означава „преставам да бъда верен на някого или на някаква кауза, изоставям или издавам някого“. Най-важното понятие, свързано с предателството, е вярност, обратното на предателство. Да бъдеш верен, означава да спазваш ангажиментите си, да бъдеш лоялен и предан. Можеш да се довериш на верния човек. Когато доверието е разрушено, човек страда от предателство.

повече >>