Изневяра и Предателство

Какво е любовта?

Въпрос, който изглежда така простичък за нашия балкански нрав, който знае всичко – от популацията на колорадския бръмбар, че чак до черните дупки и преражданията

повече >>
Предателство снимка

Отново ли те предадоха?

„Можеш да предадеш някого или да преживееш предателство по много начини. Според речника „предавам“ означава „преставам да бъда верен на някого или на някаква кауза, изоставям или издавам някого“. Най-важното понятие, свързано с предателството, е вярност, обратното на предателство. Да бъдеш верен, означава да спазваш ангажиментите си, да бъдеш лоялен и предан. Можеш да се довериш на верния човек. Когато доверието е разрушено, човек страда от предателство.

повече >>