Изневяра и Предателство

Предателство снимка

Отново ли те предадоха?

„Можеш да предадеш някого или да преживееш предателство по много начини. Според речника „предавам“ означава „преставам да бъда верен на някого или на някаква кауза, изоставям или издавам някого“. Най-важното понятие, свързано с предателството, е вярност, обратното на предателство. Да бъдеш верен, означава да спазваш ангажиментите си, да бъдеш лоялен и предан. Можеш да се довериш на верния човек. Когато доверието е разрушено, човек страда от предателство.

повече >>
Жена маскирана зад цветя - снимка

5 психологически травми според Лиз Бурбо.

Това е една от първите терапевтични книги, която ми помогна да осъзная много голяма част от това „което съм“ и това, което си „мислех, че съм“. Едно ръководство за всеки един човек, който иска да научи повече за своята собствена личност и нейните маски, които слага играйки различни роли в обществото. Едно прекрасно пътуване и преоткриване на себе си, през което преминах преди няколко години започвайки с личния си опит и терапевтична работа върху мен самия и книгата, която винаги препоръчвам, на хората с които работя.

повече >>